Kontakt z nami

Członkowie Zarządu działają na zasadzie wolontariatu i nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.
We wszystkich sprawach dotyczących działania Fundacji na terenie Niemiec prosimy o kontakt z Eugeniuszem Bienią:
We wszystkich sprawach dotyczących działania Fundacji na terenie Polski prosimy o kontakt z Bartoszem Nesterowiczem:
We wszystkich sprawach dotyczących działania Fundacji na terenie Ukrainy prosimy o kontakt z Aliną Savielivą
Adres:
Masz pytania? Zapraszamy do skontaktowania się z naszą Fundacją poprzez e-mail:
Nr konta w złotówkach:
PL 13 1140 2004 0000 3402 8229 2534
Nr Konta w euro:
PL 65 1140 2004 0000 3012 1535 8074