Historia powstania

W 1989 r., w wieku 20 lat wyemigrowałem do Niemiec, a wraz ze mną sporo moich kolegów z sąsiedztwa. Nikt z nas nie znał języka ani obyczajów panujących po drugiej stronie żelaznej kurtyny.
Przeszliśmy przez ośrodki dla emigrantów i szkolenia z przystosowania się do nowych warunków. Przeżyliśmy rozłąkę i tęsknotę za krajem i najbliższymi. Na własnej skórze doświadczyliśmy tego co oznacza „nowy początek” w innym kraju.
Dlatego łatwo jest mi zrozumieć ludzi, którzy uciekając przed wojną, przemocą czy biedą, przekraczają obecnie granice Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Poznałem ich emocje, pragnienia i rozterki.
To z myślą o nich powstała Fundacja Eugeniusz&Friends; po tym, jak swoim entuzjazmem zaraziłem przyjaciół z Polski i Niemiec. Swoją działalnością chcemy nie tylko pomóc, ale także powiedzieć – Jesteśmy z Wami.

Historia powstania

W 1989 r., w wieku 20 lat wyemigrowałem do Niemiec, a wraz ze mną sporo moich kolegów z sąsiedztwa. Nikt z nas nie znał języka ani obyczajów panujących po drugiej stronie żelaznej kurtyny.
Przeszliśmy przez ośrodki dla emigrantów i szkolenia z przystosowania się do nowych warunków. Przeżyliśmy rozłąkę i tęsknotę za krajem i najbliższymi. Na własnej skórze doświadczyliśmy tego co oznacza „nowy początek” w innym kraju.
Dlatego łatwo jest mi zrozumieć ludzi, którzy uciekając przed wojną, przemocą czy biedą, przekraczają obecnie granice Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Poznałem ich emocje, pragnienia i rozterki.

To z myślą o nich powstała Fundacja Eugeniusz&Friends; po tym, jak swoim entuzjazmem zaraziłem przyjaciół z Polski i Niemiec. Swoją działalnością chcemy nie tylko pomóc, ale także powiedzieć – Jesteśmy z Wami.