Sąsiedzka Pomoc

Marzec 2022 "Sąsiedzka Pomoc" powstała dzięki ogromnej życzliwości i zaangażowaniu ze strony kierownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach i poparciu władz Miasta Gliwice. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Pana prof. Krzysztofa Czapli, którego optymizm i wiara w znacznej mierze przyczyniła się do realizacji tego projektu.

"Sąsiedzka Pomoc" służyła potrzebującym dzięki bezinteresowności, entuzjazmowi i pracowitości wolontariuszy i ludzi o wielkim sercu. Punkt wydawania darów był prowadzony wyłącznie przez obywateli Ukrainy, którzy starali się stworzyć atmosferę szacunku i godne warunki dla wszystkich przychodzących.